kampania społeczna na rzecz akceptacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Gminę Miasto Szczecin

Joanna Połeć- Trusiuk
III nagroda

SCENARIUSZ DLA KLASY I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TEMAT: INNY NIE ZNACZY GORSZY !

Czas: 45 minut
Liczba dzieci: 18

Cele główne:

 1. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji dla „inności”
 2. Utrwalenie algorytmu tworzenia zbiorów i podzbiorów
 3. Ćwiczenie analizy wzrokowej (szukanie podobieństw i różnic)
 4. Ćwiczenia budowania zdań i kolejności wydarzeń podczas swobodnych wypowiedzi
 5. Ćwiczenie wnioskowania przyczynowo – skutkowego

Cele operacyjne:

 1. Uczeń potrafi wymienić podobieństwa i różnice między dziećmi w klasie.
 2. Uczeń używa określeń „nieco słabszy”, „nieco wolniejszy” zamiast gorszy – nie generalizuje ocen.
 3. Rozumie szkodliwość powielania stereotypów.
 4. Potrafi w sobie odnaleźć mocne i słabe strony.
 5. Uczeń samodzielnie tworzy zbiory zgodnie z wytycznymi nauczyciela
 6. Tworzy podzbiory w utworzonych przez nauczyciela zbiorach.
 7. Uczeń wypowiada się swobodnie używając prawidłowych form gramatycznych i stylistycznych.
 8. Opowiadając historię dba o chronologię wydarzeń.
 9. Precyzyjnie określa przyczynę i skutek jednowątkowej historii.

Zadanie 1
Z przyczepionych na tablicy liczmanów (owoców i warzyw) chętne dzieci układają zbiory wg wskazań nauczyciela:
- zbiór owoców/ warzyw
- zbiór  rzeczy żółtych/ czerwonych/ zielonych
- zbiór owoców kwaśnych
- zbiór owoców, które mają 1 pestkę / więcej pestek
- wśród owoców (zbiór), te które rosną w Polsce (podzbiór)
- wśród warzyw (zbiór), te które można  jeść bez gotowania czy smażenia (podzbiór)

Zadanie 2
Piosenka „Ogórek, ogórek” – dzieci pokazują części garderoby ogórka.

Zadanie 3
Przypomnienie (powtórne czytanie) rozdziałów XXI i XII z książki „Żółte kółka” E. Piotrowskiej. Omówienie wraz z dziećmi powodów, które sprawiły, że dzieci nie lubiły Szymona (kłamał, dokuczał innym, wyśmiewał się z Innej).

Zadanie 4
Zabawa ruchowa
Na komendę nauczyciela zmieniają miejsce w kole te dzieci, które coś łączy lub dzieli
- zmieniają miejsce dzieci, które mają oczy koloru niebieskiego/ zielonego/ brązowego
- zmieniają miejsce dzieci, które dziś mają na sobie coś czerwonego itp.
- zmieniają miejsce dzieci, które dziś zjadły śniadanie

Zadanie 5
Powrót do rozmowy o książce i stereotypach. Próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego dzieci źle oceniły Dżimiego? Wspólne wnioskowanie na temat inności i stereotypów. Nawiązanie do zabawy ruchowej: każdy z nas jest dzieckiem, każdy jest Polakiem, a jednak wiele nas dzieli. Jedni mają takie same oczy, włosy, kształt nosa, ale nie ma dwóch takich samych osób. Każdy z nas jest „inny” i każdy jest wspaniały! „INNY” nie znaczy gorszy!!!

Zadanie 6
Dzieci łączą się w zbiory: zbiór dziewcząt, zbiór chłopców, zbiór tych, co lubią kolor czerwony, zbiór tych, co lubią biegać, zbiór tych, którzy lubią jak inni się uśmiechają.
Dzieci tworzą podzbiory: wśród chłopców, podzbiór tych, którzy lubią auta, kolor niebieski itp., wśród dziewcząt, te które lubią kolor różowy itp.


Podaj Żółte Kółko - Kampania społeczna na rzecz akceptacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną
Iskierka - Koło Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa
Patroni medialni:
Partnerzy:
Przyjaciele:

Hit Counter provided by orange county plumbing