kampania społeczna na rzecz akceptacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Gminę Miasto Szczecin

Małgorzata Pękalska
II nagroda 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

TEMAT: JA TEŻ MOGĘ BYĆ BRATEM NIKODEMEM.

OBSZAR EDUKACYJNY: Obszar edukacji w zakresie mowy i twórczego myślenia. Obszar edukacji muzycznej. Obszar edukacji plastycznej.

CELE OGÓLNE:
1. Kształtowanie umiejętności akceptacji i szacunku osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób słabszych, chorych i potrzebujących pomocy.
3. Nabywanie umiejętności słuchania krótkich opowiadań.
4. Wyrażanie przeżyć w twórczości plastycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:
-   potrafi wysłuchać krótkiego opowiadania z wykorzystaniem ilustracji,
-   reaguje ruchem na dźwięki instrumentów perkusyjnych,
-   wie, dlaczego należy akceptować i szanować osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
-   wciela się w rolę podczas odgrywania scenek dramowych,
-   potrafi podać przykłady i sposoby pomocy słabszym, chorym i potrzebującym naszej pomocy,
-   wyraża swoje przeżycia w pracy plastycznej z wykorzystaniem żółtych kółek w origami.

METODY: podająca, problemowo-poszukująca, aktywizująca – rozwijająca twórcze myślenie, praktycznego działania
FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa, indywidualna
POMOCE: książka E.Piotrowskiej „Żółte kółka”, czerwone kartki A4, szarfy czarne, czerwone i żółte, tamburyn, żółte kółka do origami, płyta CD z muzyką relaksacyjną.
LICZBA UCZNIÓW: 23
GRUPA WIEKOWA: sześciolatki, po niewielkiej modyfikacji scenariusz można zastosować w starszych grupach wiekowych (klasa I, II i III). Modyfikacja uwzględniałaby wówczas umiejętności czytania, liczenia i pisania.
CZAS ZAJĘĆ: 45 min

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. SŁUCHANIE IV ROZDZIAŁU KSIĄŻKI ELIZY PIOTROWSKIEJ „ŻÓŁTE KÓŁKA”.

2. ZABAWA MUZYCZNO-RUCHOWA „CHROMOSOMY”.
Dzieci dobierają się w pary (w starszych klasach mogą być to pary mieszane dziewczynka – chłopiec). Nauczyciel rozdaje dzieciom szarfy w kolorze czarnym i czerwonym (kolory nawiązują do ilustracji czwartego rozdziału książki). Pani Chromosom i Pan Chromosom maszerują po obwodzie koła w rytmie granym przez nauczyciela na tamburynie. Jeden uczeń otrzymuje żółtą szarfę i imię TRZECI. Kiedy nauczyciel przestaje grać, maszerujące pary zatrzymują się, a TRZECI chromosom wybiera sobie jedna parę i dołącza się do nich. Maszerują razem dalej. Kiedy muzyka milknie TRZECI wybiera inną parę.

3. ROZMOWA NA TEMAT DZIECI I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. 
Uczniowie zastanawiają się kim jest „osoba niepełnosprawna”. Nauczyciel zwraca uwagę na szczególnie ważną osobę w życiu głównej bohaterki książki „Żółte Kółka” – starszego brata Nikodema.

4. ZABAWA TWÓRCZA „BANK POMYSŁÓW”
Podawanie przez dzieci pomysłów, w jaki sposób możemy pomóc chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Przypomnienie, w jaką zabawę najbardziej lubiła bawić się Inna. Uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób sami, bądź z pomocą dorosłych mogą pomóc tym dzieciom.

5. ZABAWA DRAMOWA „POMOCNA DŁOŃ NIKODEMA”

Chętne dzieci uczestniczą w scenkach dramowych, wcielając się rolę starszego brata Innej i odgrywają sceny pomocy i zabawy z siostrą. Nauczyciel zwraca aktorom uwagę na szczególne zachowanie dziewczynki, między innymi trudności w nawiązywaniu kontaktów itp.

6. ZAJĘCIA PRZY STOLIKACH: PRACA PLASTYCZNA – UKŁADANIE ORIGAMI. PRZYKLEJANIE ŻÓŁTYCH KÓŁEK NA CZERWONĄ KARTKĘ (inspiracja okładką książki)

Temat pracy: „Ja też mogę być starszym bratem Nikodemem”. Tworzenie obrazka z samych kółek, które można składać, zaginać (ale nie ciąć). Dozwolone jest w tej technice dorysowywanie niektórych elementów. Dzieci tworzą obrazki słuchając relaksującej muzyki, w celu wyciszenia i ułatwienia koncentracji uwagi na zadaniu. Nauczyciel podaje pomysły: ułożenie brata pchającego wózek z młodszą siostrą, grającego w piłkę z młodszym rodzeństwem, dzielenie tortu podczas urodzin itp.

PROPOZYCJA ZADANIA DOMOWEGO
Uczniowie wybierają spośród zaproponowanych przez nauczyciela kolorowanek z bohaterami  opowiadania jedną, najbliższą ich sercu postać (cenna wskazówka dla nauczyciela przy określaniu temperamentu, charakteru oraz pozycji w grupie rówieśniczej swoich wychowanków). Zadaniem uczniów jest pokolorowanie tej postaci oraz podział jej imienia na sylaby. Dzieci rysują tyle kropek pod obrazkiem, na ile sylab dzieli się imię wybranego bohatera. Kontury postaci są narysowane na papierze technicznym, ponieważ będą służyły do dalszej pracy w kolejnych dniach.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZADANIA DOMOWEGO:
zabawy w teatrzyk, wycięcie pokolorowanych postaci bohaterów, których wykonanie było zadaniem domowym. Przytwierdzenie ich do drewnianych patyczków i wykorzystanie w zabawie w teatrzyk. Uczniowie sami układają scenariusz do przedstawienia, nauczyciel pomaga w wykonaniu niezbędnej scenografii. Oddanie inicjatywy dzieciom w tego typu przedsięwzięciach jest bardzo dobrym sposobem na twórcze zabawy uczniów, rolą nauczyciela jest monitorowanie indywidualnych i zespołowych działań uczniów, czuwanie nad bezpieczeństwem w organizacji scenografii, poprawności gramatycznej tekstów i dialogów aktorów oraz dostarczanie niezbędnych materiałów do organizacji zabaw dramowych. Ta forma zabawy szczególnie sprawdza się w tej grupie wiekowej pod warunkiem, że nauczyciel wcześniej zaszczepi w nich bakcyla aktorstwa. Dodatkowo, podczas organizacji takiej zabawy można realizować wiele innych treści edukacyjnych kształtując przy tym podstawowe umiejętności dzieci zawarte w podstawie programowej (liczenie, rozróżnianie figur geometrycznych, poprawności wymowy, intonacji itp.).

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ:
Niniejsze zajęcia przedstawione w prezentowanym scenariuszu zostały przeprowadzone w grupie dzieci pięcio- i sześcioletnich oddziału przedszkolnego działającego w Szkole Podstawowej Nr 28 w Szczecinie. Poprzedzał je cykl zajęć w oparciu o tekst opowiadania Elizy Piotrowskiej „Żółte kółka”. Uczniowie poznali wszystkie rozdziały książki. Po ich odczytaniu odbywała się analiza i ocena zachowania poszczególnych bohaterów opowiadania oraz przeprowadzono kilka zabaw proponowanych przez autorkę książki. Odbyły się również zajęcia komputerowe, podczas których dzieci mogły poznać szczecińskich podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA”, bohaterów kampanii „Podaj Żółte Kółko”. Uczniowie, którzy uczestniczyli w powyższych zajęciach, dzielili się wieloma twórczymi ideami, ale jedna szczególnie zainspirowała nauczyciela do kolejnego przedsięwzięcia. Dzieci zaproponowały napisanie listu do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zaproszenie go do szkoły na wspólne zajęcia i zabawę w gronie uczniów. Celem spotkania miałoby być bliższe poznanie się, zdobycie nowych przyjaciół, a przede wszystkim uwrażliwianie dzieci z grupy przedszkolnej na problemy innych dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Po rozmowie na temat formy tego spotkania, uczniowie zaproponowali przygotowanie krótkiego przedstawienia dla gościa (gości) i opiekunów oraz wspólne zabawy przy muzyce. Na zakończenie dzieci chciałyby zorganizować drobny poczęstunek i prezenty, które miałyby przygotować samodzielnie na kolejnych zajęciach. Mali twórcy zaplanowali wykonanie lalki pluszowej o imieniu Ina. Pomysł został zaakceptowany przez nauczyciela; rodzice zerówkowiczów również wyrazili aprobatę dla tego pomysłu i zapowiedzieli aktywne włączenie się w realizację  projektu.

Uczniowie grup zerowych wzięli aktywny udział w konkursie plastycznym nawiązującym do książki „Żółte Kółka” zatytułowanym „Mój inny przyjaciel”.


Podaj Żółte Kółko - Kampania społeczna na rzecz akceptacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną
Iskierka - Koło Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa
Patroni medialni:
Partnerzy:
Przyjaciele:

Hit Counter provided by orange county plumbing