kampania społeczna na rzecz akceptacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Gminę Miasto Szczecin

Kinga Binkowska

I nagroda

WSTĘP

Wprowadzenie zagadnienia obecności dzieci niepełnosprawnych w społeczeństwie na zajęcia grup „O” jest zadaniem trudnym. Osiągnięcie celu zajęć bez dobrania odpowiedniej metody i sposobu pracy może stać się niewykonalne. Większość dzieci nie ma kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, a tematy związane z tym zagadnieniem nie są poruszane ani w domu, ani w szkole.  Jak sześcioletniemu dziecku wytłumaczyć czym jest niepełnosprawność? To pojęcie jest całkowitą abstrakcją nieosiągalną dla tak młodego, operującego konkretami umysłu. Jak nauczać zrozumienia, szacunku, akceptacji, tolerancji? Zastanawiając się nad stworzeniem scenariusza zajęć w zakresie tematyki związanej z obecnością dzieci niepełnosprawnych w społeczeństwie musiałam zadać sobie podstawowe pytanie: Jak przekazać i tłumaczyć , aby dzieci naprawdę pojęły istotę sprawy (oczywiście na miarę ich możliwości). A nie „odklepywały” wyuczone slogany: że trzeba być miłym, dobrym, uprzejmym, itd. Zastanawiając się nad najskuteczniejszą metodą uświadomiłam sobie, że do dzieci najlepiej zawsze trafia konkret. Jak na zajęciach uczymy się liczyć, to na konkretach – liczmanach. Jak mówimy  o jesieni, to obserwujemy jesienne drzewa, dotykamy i wąchamy jesienne liście, bawimy się kasztanami i żołędziami. Gdy poznajemy owoce wąchamy je, dotykamy i smakujemy. To najlepszy sposób na dotarcie do małego ucznia, który wiedzę chłonie wszystkimi zmysłami. Przyszło mi do głowy: dlaczego przy tworzeniu scenariusza zajęć, którego tematem jest „Spotkanie z Innym” nie bazować na konkrecie? Skoro dzieci mają poznać, niech poznają naprawdę. Skoro mają zrozumieć – niech zobaczą, dotkną, usłyszą. Według mnie, to jedyny z możliwych sposobów na dotarcie do sześciolatków, na osiągnięcie głównego celu czyli przekazanie najważniejszych wartości jakimi są tolerancja, szacunek, akceptacja. Dopiero po takich zajęciach możemy teoretyzować, prowadzić pogadanki itp. Zatem zaprośmy „Inną”, „Innego” do szkoły niech przyjdą do dzieci i złapią je za rękę – przez zmysł dotyku więcej przekażemy niż przez suche opowieści. Inspiracją do takiego sposobu myślenia była także książka „Żółte kółka” Elizy Piotrowskiej.

Przygotowania poprzedzające zajęcia:

SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH (5-6 lat)

Temat: Spotkanie z Innym.

Dla grupy:  do 25 dzieci  + goście

Cele ogólne:

Cele operacyjne

Uczeń:

Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, piosenki: „Boogie woogie”, „Wszystkie dzieci nasze są”, nagranie z muzyką „Wysoko – nisko, szybko – wolno, smutno – wesoło”, duża sala, bardzo duże żółte kółko z brystolu, kredki, mazaki, piłka, opaska na oczy, żółte plastikowe obręcze, chusta animacyjna, słodkości na poczęstunek.

 

1. Powitanie.
Nauczyciel wita dzieci oraz zaproszonych gości. Mówi o tym, że odwiedziły nas wyjątkowe  osoby i  wita każde zaproszone dziecko piosenką powitalną (piosenka na melodię Panie Janie) śpiewaną wraz z uczniami:

„Witaj Olu, witaj Olu
Jak się masz, jak się masz
Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy
Bądź wśród nas, bądź wśród nas” x2

2. Zabawa rozpoczynająca.
Wszyscy stają w wielkim kole, nauczyciel rozpoczyna zajęcia rymowanką:

„Wszyscy są witam was zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś ty raz, dwa, trzy.”

Na słowa „raz dwa trzy” nauczyciel wykonuje jakiś gest (np. można trzy razy klasnąć), wszyscy uczniowie powtarzają gest za nim. Następnie wskazane dziecko wymyśla inny gest (np. trzy razy podskakuje) i wszyscy uczniowie powtarzają. Zabawa zostaje powtórzona kilka razy. Nauczyciel wskazuje kolejne dzieci, w tym zaproszonych gości.

3. Zabawa zapoznawcza „Magiczna piłka”.
Wszyscy siadają w wielkim kole. Nauczyciel trzyma w rękach piłkę i mówi: „Mam na imię Kinga i lubię lody” i przekazuje piłkę siedzącej obok osobie. Osoba trzymająca piłką musi powiedzieć swoje imię, wskazać to co lubi i przekazać piłkę dalej. Piłka musi przejść przez całe koło i dotrzeć do wszystkich uczestników zabawy.

4. Zabawy taneczno – ruchowe przy muzyce.
Nagrania z muzyką o zmiennej melodii:
- wysoko, nisko – podczas gdy dzieci słyszą wysokie dźwięki muszą poruszać się na palcach trzymając ręce w górze i wyciągając dłonie do sufitu. Gdy leci muzyka w niskiej tonacji, wszyscy poruszają się ociężale na czterech kończynach.
- szybko, wolno – przy muzyce o szybkim tempie dzieci biegają w kółko, gdy muzyka zmienia się na wolną muszą poruszać się najwolniej jak umieją (w zwolnionym tempie).
- wesoło smutno – podczas wesołej melodii dzieci cieszą się, podskakują i przytulają do kolegów. Podczas smutnej maszerują wolno ze spuszczonymi głowami, powłócząc nogami i pokazując mimiką smutek.

Nauka tańca „Boogie woogie”

W tej zabawie nauczyciel jest wzorem, który naśladują wszystkie dzieci. Zadaniem zaproszonych rodziców jest także aktywizacja dzieci i dawanie im dobrego przykładu. Zaproszeni rodzice czynnie uczestniczą w całych zajęciach, także grach i zabawach.

Wszystkie dzieci wraz z rodzicami (zadaniem rodziców dzieci z Zespołem Downa jest wspomaganie swoich pociech i zachęcanie do aktywności na zajęciach) stają przodem do nauczyciela, powtarzają jego ruchy i próbują śpiewać piosenkę. (Piosenka jest tak rytmiczna, prosta i przystępna, że dzieci po chwili znają słowa i układ choreograficzny). Dzieci ustawiają się w trzech szeregach i wykonują wszystkie kroki i ruchy w rytm muzyki.

Przebieg tańca

1.Ustawienie się w szeregu.
2.Układ ruchowy do piosenki:
Do przodu prawą rękę daj (pokazują prawą rękę)
Do tyłu prawą rękę daj
Do przodu prawą rękę daj
I pomachaj nią (machają ręką)
Bo przy „Boogie – woogie” (ręce na biodra)
Trzeba w koło kręcić się (obrót dookoła własnej osi)
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy (klaszczą w dłonie)
„Boogie – woogie” ahoj (wędrują do przodu, na ahoj podskakują z wyciągniętymi w górę rękami)
„Boogie – woogie” ahoj (wędrują do tyłu, na ahoj podskakują z wyciągniętymi w górę rękami)
„Boogie – woogie” ahoj (wędrują do przodu, na ahoj podskakują z wyciągniętymi w górę rękami)
Do przodu lewą rękę daj (pokazują lewą rękę) itd.

5. Zabawa integracyjna „Przytul kolegę”.
Uczniowie i goście stają w dużym kole. Nauczyciel wybiera jedno dziecko i zasłania mu oczy opaską, a następnie rzuca piłkę do wybranego dziecka  (np. gościa). Po zdjęciu opaski uczeń, który miał zasłonięte oczy ma za zadanie przytulić osobę z piłką. Reszta grupy w tym czasie bije brawo.

6. Zabawa z chustą animacyjną oparta na zaufaniu do grupy(zabawa z Klanzy).
 „Potwór z Loch Ness” – uczestnicy siedzą dookoła chusty trzymając ją na wysokości brody. Pod nią znajduje się jedna osoba – potwór. Gdy wszyscy zamkną oczy, potwór wciąga kogoś pod chustę. Grupa otwiera oczy i zgaduje, kto zniknął. Kto zgadnie, wchodzi w rolę potwora.

7. Zabawa zręcznościowa „Podaj żółte kółko”.
Uczniowie dobierają się parami. Uczniowie z grupy „O” biorą do pary dzieci z Zespołem Downa (rodzice pomagają). Zabawa polega na rzucaniu kółka na  wyciągniętą dłoń kolegi z pary. Osoba do której trafiło kółko odrzuca,  tak aby także trafić na dłoń kolegi.

8. „Żółte kółko przyjaźni”.
Nauczyciel rozkłada na środku sali bardzo duże żółte koło wycięte z brystolu. Zadaniem wszystkich uczestników jest odrysowanie na kole swojej dłoni i pokolorowanie jej (rodzice pomagają dzieciom). Nauczyciel wraz z rodzicami podpisują flamastrami wszystkie dłonie. Gdy praca jest gotowa nauczyciel umieszcza ją w widocznym miejscu i prowadzi krótką rozmowę na temat przyjaźni, szacunku, tolerancji.

9. Zakończenie. Taniec pożegnalny „Wszystkie dzieci nasze są”.
Wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeni są do wspólnego swobodnego tańca do utworu Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”. Uczniowie tańczą z niepełnosprawnymi dziećmi.
Słodki poczęstunek dla wszystkich – najlepiej żółte ciasteczka w kształcie kółek.


Podaj Żółte Kółko - Kampania społeczna na rzecz akceptacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną
Iskierka - Koło Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa
Patroni medialni:
Partnerzy:
Przyjaciele:

Hit Counter provided by orange county plumbing